АРД КРЕДИТ ББСБ ХК нь гүйлгээний хязгаараа өсгөх, хувьцаа эзэмшигчийн хөнгөлөлттэй зээл, түүнчлэн анх удаа зээл авах харилцагчийн хүсэлтийг цахимаар (burtgel.ard.mn) хүлээн авч байна.
ТА ХҮСЭЛТЭЭ ИРҮҮЛЭХДЭЭ: Ямар зорилгоор мэдээллээ оруулж байгаа тухайгаа ЗӨВ СОНГОЖ, зөвхөн КИРИЛЛ үсгээр үнэн зөв бөглөнө үү.
Жич: Бүрэн гүйцэд зөв бөглөгдөж ирсэн хүсэлтэд 24-72 цагийн хугацаанд хариу өгч баталгаажуулах боломжтой болохыг анхаарна уу. Баярлалаа.

Бүртгэл

Харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ байгуулах асуумж, онлайн гэрээ

Энэхүү харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэх гэрээг 2021 оны 7 сарын 1-нээс өмнө салбарт хандан албан ёсоор гарын үсэг зурж баталгаажуулаагүй тохиолдолд таны гэрээг идэвхигүй болгож, бүртгэлийг бүрэн бус болгохыг анхааруулж байна.

Орлогын эх үүсвэр

Өөрийн орлогын эх үүсвэрийг тодорхойлно уу?

Таны гэр бүл болон хамаарал бүхий хүмүүс дунд улс төрд нөлөө бүхий этгээд байдаг эсэх?

"Улс төрд нөлөө бүхий этгээд" гэж нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1-д заасан төрийн улс төрийн, захиргааны, тусгай албаны удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтан, төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалтан болон ерөнхий нягтлан бодогч, ахлах нягтлан бодогч, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн удирдах болон компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, олон нийтийн радио, телевизийн үндэсний зөвлөлийн дарга, гишүүн, ерөнхий захирал, улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүжилт авч төрийн тодорхой чиг үүргийг хууль тогтоомжийн дагуу гүйцэтгэж байгаа төрийн бус байгууллагын удирдах албан тушаалтан, Монгол улсын ерөнхийлөгч, Улсын их хурал, бүх шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд нэр дэвшигч, бүх шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, төлөөлөгч, эрх бүхий байгууллагаас баталсан жагсаалтад заасан албан тушаалтныг ойлгоно.

Та эдгээр аппуудын алийг нь ашигладаг вэ?Харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ

Энэхүү "Харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ"-г (цаашид "Гэрээ" гэх) Нэг талаас Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, Ард Холдингсын байр, 2 давхар хаягт байрлах Ард Кредит ББСБ ХК (РД:5459567) (цаашид "ББСБ" гэх)-ийг төлөөлж, Гүйцэтгэх Захирал Г. Тэлмэн; Нөгөө талаас иргэн овогтой (регистрийн дугаар:) (цаашид "Харилцагч" гэх "ББСБ"-ын хамт "Талууд" гэх), нар дараах нөхцлүүдийн талаар харилцан тохиролцож байгуулав.

© Developed By Ard Credit LLC