Та "Хүсэлт илгээх" товч дарснаар үйлчилгээний ерөнхий нөхцөл-ийг зөвшөөрөх болно.